Miljøvennlig energisektor?

  • energi

Energikongressen 21.-22. oktober i Bergen tar opp forretningsutvikling, teknologiutvikling og samfunnsansvar.

Finnes det forretningsmodeller for energibransjen som er levedyktige? Lyse, Vattenfall og Statoil er eksempler.

Kongressen er en prosjektorientert konferanse med faglig støtte fra teknologi-og samfunnsrelaterte forskningsmiljøer som BI, NTNU, Sintef, IFE, Norges Handelshøgskole og Fridtjof Nansens Institutt.

Mer informasjon på www.energikongressen.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå