Miljøvennlig biomasse

De er tvert i mot minimale i forhold til driftsfasen. Dette viser en livsløpsanalyse som de danske energiselskapene har utført. Den tar med alt fra bryting av kull i en fjern kullgruve til tap i ledninger og fjernvarmerør.

Les mer om: