KRAFT

Miljørapport kritiserer nettselskapene

MÅ BLI MER ATTRAKTIV: Kraftbransjen sliter med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft. Utvikling av en aktiv juniorpolitikk, er stikkordet mener EBL.
MÅ BLI MER ATTRAKTIV: Kraftbransjen sliter med å rekruttere og beholde ung arbeidskraft. Utvikling av en aktiv juniorpolitikk, er stikkordet mener EBL.Bilde: Colourbox.com
Ole K. Helgesen
24. sep. 2007 - 07:00

Rapporten slår fast at tapet i norske nett er uvanlig høyt, rundt 10 TWh i året, og at dette blant annet skyldes at det finnes 176 forskjellige nettselskaper i Norge, der de fleste er eid av en eller flere kommuner.

– Det høye antallet er i seg selv et hinder for et effektivt kraftfordelingssystem, slås det fast i rapporten.

Hafslund også kritisk

Hafslund Nett går også ut og kritiserer den norske nettstrukturen.

Administrerende direktør Ketil Grasto Røn i Hafslund Nett mener for mange små nettselskaper bidrar til høy nettleie for husholdninger. Forskjellene mellom nettleien i Oslo og flere småkommuner kan være flere tusen kroner i året.

– Denne forskjellen skyldes blant annet naturlige stordriftsfordeler, sier administrerende direktør Ketil Grasto Røn i Hafslund Nett til Dagsavisen.

4000 kroner dyrere

Trøgstad Elverk i Østfold er blant de dyreste nettleverandørene. Selskapet krever 34,8 øre i nettleie per kilowattime strøm, ved et strømforbruk på 20.000 kilowattimer i året.

I tillegg kommer både merverdiavgift og forbruksavgift.

Differanse: 4.000

Til sammenligning betaler Hafslund Netts kunder bare omtrent halvparten så mye: 17,1 øre per kilowattime, viser utregninger utført av NVE.

Dermed slipper Hafslunds kunder med snaut 7.000 kroner i nettleie i året, mens trøgstingene må ut med over 11.000 kroner.

Større=bedre

Seksjonssjef i NVE, Tore Langset, er enig med Røn at større enheter vil bety lavere nettleie, og sier at NVE ønsker å legge til rette for sammenslåinger.

Men noe eksplisitt insentiv som kan bidra til riktigere organisering av nettselskapene, har NVE ikke.

Les mer om: