NYHETER_BYGG

Miljøbygg uten midler

Men i begynnelsen av mai kom beskjeden om å trappe ned planleggingen og prosjekteringen i påvente av bevilgninger på statsbudsjettet. Prosjektleder Anne Egeland må si opp avtalen med en innleid arkitektrådgiver, får Teknisk Ukeblad opplyst.

Gjenbrukshuset skal romme inntil 45 leiligheter. Her skal en stor andel av produktene som er tatt vare på etter rivingen av det gamle Rikshospitalet, gjenbrukes. Pilestredet Park har tidligere opplyst at huset vil stå ferdig i 2004.

Gjenbrukshuset er et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg og Oslo kommune og er ment å bli på drøye 4000 kvm og i seks etasjer. Pilestredet Park har ikke nevnt at øremerkede midler i statsbudsjettet er en forutsetning for prosjektet. Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer, kom stoppordren meget overraskende på de involverte i prosjektet.

Prosjektsjef for Pilestredet Park i Statsbygg, Erik Engeset, sier at viljen til å gjennomføre prosjektet er intakt. – Gjenbrukshuset skrinlegges ikke. Vi bare holder prosjekteringen og aktivitetene litt tilbake i tråd med de budsjettmessige dekninger vi har. Den videre fremdrift må tilpasses de bevilgningene vi får, sier Engeset til Teknisk Ukeblad.

Målet for Gjenbrukshuset er å bygge et godt og konkurransedyktig produkt teknisk, arkitektonisk, funksjonelt og miljømessig ved å bruke mest mulig materialer og komponenter etter rivingen i området. Byggingen er et ledd i et FoU-prosjekt, blant annet for å vise kostnader og prosesser knyttet til gjenbruk av bygningsmaterialer og komponenter. Håpet er at prosjektet vil inspirere fremtidige aktører i byggenæringen.

Aktuelle konstruksjoner og komponenter for gjenbruk er knust betong som tilslag i ny betong, knust betong og tegl i drenering, granitt i fasadefelt og trapper, teglstein i innvendige lyd- og brannskillevegger, treverk i innredning, vindusrammer, dører og vinduer, klosetter og servanter, nyere radiatorer og deler av det elektriske anlegget, som kabelbroer og lamper.

Les mer om: