ARKIVNYHETER

Miljøaksjon mot asfaltverkene

Jarle Skoglund
29. aug. 2011 - 13:50

Asfaltaksjonens hovedmål

* Kontrollere om bransjen håndterer utslipp til luft og vann/grunn, støy.

* Sjekke at håndtering av kjemikalier og avfall utføres på en god miljømessig måte.

* Finne ut om asfaltverkene overholder kravene i forskrift eller egen tillatelse.

Nye krav til bransjen trådte i kraft i januar 2010.

– Vi ønske å finne ut om de nye kravene har nådd frem til bransjen og at de etterlever disse. Den beste måten å få svar på dette er å gjennomføre samordnede kontroller med fylkesmenn i hele landet, sier aksjonsleder Hilde Sundt Skålevåg i Klima- og forurensningsdirektoratet.

De nye bestemmelsene setter krav til utslipp og måling av utslipp for asfaltverk av en viss størrelse. Større verk må også ha tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Det er først gang en slik tilsynsaksjon rettes mot asfaltverk.Tillatelser

Både mobile og stasjonære asfaltverk kan vente seg besøk av miljøvernmyndighetene de nærmeste dagene. Verk med produksjonskapasitet over 200 tonn veimasse pr. time, må ha tillatelse fra fylkesmannen for å drive i henhold til regelverket. Mindre verk må følge forskriftskravene. Alvorlige overtredelser av regelverket kan medføre anmeldelse.

Les mer om: