Mikronett kan gi brannfare – nå kommer tilsyn og nye standarder

Selv anerkjente produkter kan skape trøbbel når de brukes på nye måter. Både Norsk elektroteknisk komité og Direktoratet for sikkerhet og beredskap følger mikronett tett.

Mikronett kan gi brannfare – nå kommer tilsyn og nye standarder
Mikronett, der strøm kommer fra flere kilder og alle kanter, kan føre til at normalt brannvern ikke lenger fungerer – om ikke anlegget er designet og dimensjonert riktig. Foto: Joachim Seehusen

På Evenstad, som Statsbygg har brukt som pilotanlegg til å prøve ut nye energiløsninger og mikronett, har de prosjekterende, de utførende og ikke minst driftspersonellet avdekket usikkerhet og uklarheter som kan gi feil.