Michell Instruments måler fuktinnhold i naturgassgass

 

IKM Instrutek presenterer OptiPeak TDL600. Den er Michell Instruments nye fuktighetsanalysator for naturgass.Ved å ta i bruk tunable diode laser spectroscopi (TDLAS) teknologien, tilbyr analysatoren svært god nøyaktighet med en nedre deteksjonsgrense på mindre enn 1ppmV.

Justeres automatisk for endringer i bakgrunnsgass

– OPtiPeak TDL600 har som den første i en ny generasjon, overvunnet de begrensningene som eldre modeller har, sier Salgsingeniør Bente Sletholt.

Vanligvis vil komposisjonsendringer i bakgrunnsgassen kreve at analysatoren justeres for å opprettholde nøyaktigheten. Michell’s forskningsavdeling har utviklet Dynamic Methane Compensation System (D-MET) for å løse dette. D-met gir OptiPeak TDL600 pålitelige fuktighetsmålinger, selv med varierende bakgrunnsgass uten behov for manuelle endringer av korreksjonsfaktorer. Analysatoren oppfyller de nye lovbestemte kravene som stilles ang. tilsetning av bio-metan i gassfordelingsnett.

Les også: Bedre nøyaktighet for duggpunkt

OptiPeak TDL600 gir nøyaktighet for hver prosessanalysator på ±1 % av avlest verdi eller 1ppmV. En nedre deteksjonsgrense på 1ppmV, gjør analysatoren til det mest sensitive instrumentet i sin klasse og en av de mest pålitelige. Michell har utviklet et system for låsing av laseren til de riktige signalene ved å overvåke absorbsjonstoppenes optiske profil. I eksisterende TDLAS modeller resulterer Laserdrift normalt i redusert følsomhet.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.