NATURVITENSKAP

Metanutslipp noe dritt

Erik Tandberg
7. mars 2002 - 12:58

På molekylbasis absorberer metan omkring 25 ganger mer infrarød energi enn karbondioksid og mengden av atmosfærisk metan er doblet i løpet av de siste 200 år. Gassen kan være ansvarlig for en brå temperaturøkning i størrelsesområdet syv grader på Jorden for ca. 55 millioner år siden.

Mesteparten av den atmosfæriske metanen produseres biologisk, og i industraliserte land som USA regnes den viktigste kilden å være store søppelfyllinger der anaerobe bakterier (som ikke bruker oksygen i stoffskiftet) bryter ned karbonbasert avfall.

Selv om en nylig Nasa-støttet studie viser at veksten i drivhusgassutslipp har avtatt siden toppen i 1980-årene, og selv om metanutslipp regnes som lettere å styre enn karbondioksid, er det ennå en god del å hente ved en mer effektiv håndtering av store avfallsmengder.