ARKIVNYHETER

Mesta selger Geo Survey

Jarle Skoglund
11. jan. 2011 - 12:24

En snau måned et gått siden det ble offentliggjort at Mesta Industri selges til Lemminkainen. Nå er det klart at alle Mestas aksjer i Geo Survey as selges til det svenske selskapet Svenska Mätcenter AB. Det innebærer at Svenska Mätcenter overtar Geo Survey med virkning fra 12.01.2011.

Mesta kjøpte Geo Survey 1. februar 2008 og eier alle aksjene i selskapet. Geo Survey er et av Norges ledende selskaper innen oppmåling og omsatte i 2010 for vel 27 millioner kroner. Selskapet har 35 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen. Ingen blir oppsagt som følge av eierskiftet. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

- Mesta kjøpte Geo Survey i 2008 for å sikre seg kapasitet innen geomatikk. Tilgangen på geomatikere er i dag god og Mesta Entreprenør har en tilfredsstillende egendekning av geomatikere. I tilegg vil Mesta fortsatt ha tilgang til å kjøpe tjenester fra Geo Survey. Da Svenska Mätcenter kom med et godt tilbud valgte vi å takke ja til det. Det er min oppfatning at Svenska Mätcenter vil være en god eier for Geo Survey og selskapets ansatte, sier Mestas konsernsjef Harald Rafdal.

Les mer om: