ARKIVNYHETER

Mesta fullfører Bremangersambandet

Mesta skal ta mesteparten av det som er markert med rødt. Det som er markert med blått ble ferdig i 2002.
Mesta skal ta mesteparten av det som er markert med rødt. Det som er markert med blått ble ferdig i 2002. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Mesta hadde en ledelse på Veidekke på nesten 10 prosent ved anbudsåpningen, så valget av entreprenør kom ikke som noen bombe.

Vingetunnelen inngår i en ny veg i Bremanger kommune. Når den blir ferdig sommeren 2013, får innbyggerne på øya Bremangerlandet 40 km kortere forbindelse til kommunesentret Svelgen og mesteparten av det øvrige vegnettet.

Tunnelen går fra Sørdalsvatnet til Bortnen. Mellom Bortnen og Leirgulen skal det bygges tre km veg i dagen. Den jobben inngår i Mestas oppdrag. Fra Leirgulen til Kolset er det 2,5 km med lokalveg som skal oppgraderes. Den jobben sendes ut på anbud høsten 2011. Prosjektet omfatter også en elektroentreprise som ennå ikke er lyst ut.

Vingetunnelen er prosjektert av Statens vegvesen. Den går i jevn stigning på 5 prosent fra Bortnen i nord. Profilet blir T 8,5.

På sørsiden vil ca. halvparten av overskuddsmassen fra tunneldriften gå med til å bygge et nytt kryss. Resten blir lagt i et depot hvor den kan hentes senere ved behov. På nordsiden vil to store fyllinger i sjøen ta mye av overskuddsmassen. Resten blir lagt i et permanent depot.

I 2002 ble Bremangerlandet og noen andre øyer knyttet til fastlandet via en 1 890 meter lang undersjøisk tunnel og en bru, men innbyggerne på øyene kan bare nå en liten del av fastlandet uten å legge ut på en lang rundtur på en dårlig veg. Fergesambandet mellom Kjelkenes og Smørhamn ble derfor beholdt selv om overfarten tar 40 minutter. Dette sambandet, som frakter i overkant av 100 biler daglig, blir nedlagt når den nye vegen blir ferdig. Prosjektet blir finansiert med fylkesvegmidler og innsparte fergesubsidier.

Les mer om: