Mer ved - bedre ovner

  • energi

Samtidig er målet å innføre nye, rentbrennende ovner.

De skal bare slippe ut en firedel av dagens grenseverdi. Begge aktørene mener at begge målene er realistiske, ifølge Norsk Skogbruk.

Myndighetene fokuserer på utslipp av partikler, polyaromatiske hydrokarboner (PAH) og dioxiner i forbindelse med vedfyring. Skal forbruket fordobles, må vi få bukt med disse forholdene.

I dag er grensen for partikkelutslipp 10 gram per kilo tørr ved. Forsker Edvard Karlsvik ved Sintef Energiforskning ønsker at den kan endres til 2,5 gram.

Forsker Simen Gjølsjø ved Skogforsk mener at det er nok råstoff til at vedforbruket kan dobles. Da ville årlig forbruk ligge på 7 millioner kubikkmeter. Det tilsvarer dagens forbruk til trelast og papirproduksjon.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå