SAMFUNN

Mer TU i Stortinget

18. mai refererte Øystein Vaksdal under en debatt om forsyningssikkerheten med statsråd Einar Steensnæs, til intervjuet med Eivind Reiten i TU nr. 12/04 om usikkerheten knyttet til gasskraftsverkstinvesteringene.

Reiten sier i intervjuet: - Usikkerheten knyttet til CO 2 -spørsmålet er for stort til at noen tør satse på utnytte gassen i Norge. Videre sier han: - Norge har rotet seg inn i en CO 2-psykose.

Vaksdal spurte derfor om statsråd Steensnæs er immun overfor slike signaler.

Statsråden svarte, ikke uventet, følgende: - De konsesjonsvilkår som de tre gitte konsesjoner er gitt på, er bestemt bl.a. av Fremskrittspartiet sammen med Arbeiderpartiet og Høyre. De konsesjonsvilkårene har denne regjeringen ikke endret med et komma. Det er med andre ord forutsigbare, klare betingelser knyttet til dem. Ingen kan være i tvil om hva som er konsesjonenes betingelser. Skulle en være i tvil, er det bare å lese i stortingsdokumentene, for det er der de står. Det er Stortingets vedtak industrien må forholde seg til.

- I den grad det er skapt psykose både om gasskraftverk og CO 2 -håndtering, må det relatere seg til usikkerhet om hva Stortinget faktisk har vedtatt. Jeg er ikke i tvil om hva det vedtok, og jeg forholder meg helt klart saklig til dette. Jeg har heller ikke inntrykk av at industrien, som vi har gjentagne møter med om dette, på noen måte mener at det her har vært uklarhet om Regjeringens politikk, presiserte statsråden.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.