Mer tog til Oslo-området

NY STASJON: Lysaker stasjon påbegynnes allerede i høst. ILL:JBV
NY STASJON: Lysaker stasjon påbegynnes allerede i høst. ILL:JBV (Bilde: ILL:JBV)

Det er på disse strekningen hvor trafikkgrunnlaget er størst.

Det er nye dobbeltspor inn til Oslo fra øst og vest som drar de store kostnadene. Fra vest er det strekningen Sandvika - Lysaker som skal inn, mens det fra øst skal bygges dobbeltspor mellom Kolbotn og Ski.

Banestrekningen Oslo - Kornsjø for forbindelsen til Sverige skal oppgraderes, og det må bygges ny infrastruktur inn til Oslo Sentralstasjon fra øst.

Nytt dobbeltspor skal også bygges mellom Sandnes og Stavanger. Dette er planlagt som en OPS-prosjekt og blir et viktig bindeledd mellom to av landets største byer.

Regjeringens forslag ligger 2,6 milliarder kroner over fellesforslaget fra etatene til ny NTP.

- Likevel er dette for lite.Vi trenger ytterligere 10 milliarder for å kunne få en tilfredsstillende standard på landets jernbanestrekninger, sier sjefen for jernbaneverket, Steinar Killi, i en pressemelding.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå