SAMFUNN

Mer til kommuner, unge og eldre

I tillegg er det satt av midler til opprustning av skolebygg og oppfølging av psykiatriplanen.

To milliarder kroner mer til utlån i Husbanken gir banken en mer aktiv rolle innen nybygging i storbyene. Dessuten kan banken hjelpe flere med den første boligen. De utvidede lånerammene betyr at 16.000 husstander kan få etableringslån neste år; 4000 flere enn i 2001.

For de unge vil boligtilskudd, etableringslån og kjøpslån gjøre det lettere å finansiere egen bolig. Det skal også bli lettere å få godkjent byggeprosjektene.

Hele regelverket for bygging skal gjennomgås av et lovutvalget. Og de eldre vil få 4000 flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. I tillegg er det tatt hensyn til at kommunene ønsker å bygge flere sykehjem.

Les mer om: