Mer til kollektivtransport

Mer til kollektivtransport
MER BUSS MINDRE BIL: Regjeringen vil redusere bilbruken i byene. Bilde: Mona Sprenger

Av potten på 55 millioner skal åtte millioner gå til et prøveprosjekt for å styrke kollektivtransporten i distriktene.

De resterende 47 millionene skal gå til å styrke den såkalte "Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområda."

Dermed kommer de samlete bevilgningene til denne ordningen opp i 154 millioner kroner i årets budsjett.

Les mer om: