ENERGI

Mer skyet - mindre regn

Effekten av drivhusgasser i atmosfæren er kjent i form av temperaturøkninger. Nå har franske forskere funnet hva som skjer med atmosfæren i forbindelse med partikler i klimagasser, såkalte aerosoler.

De påvirker solinnstrålingen direkte og reduserer energipåvirkningen i atmosfæren fra solen. I tillegg påvirker aerosolene fordampningen ved at vannet fordamper i mindre dråper i forhold til normalt i ren luft.

Skyer som består av små vanndråper reflekterer mer av sollyset og faller ikke så fort til jorden som regn. Med andre ord: De er mer langlivede.

Mer skyer, men mindre regn. Dette gir ikke akkurat lystige fremtidsutsikter for tørkerammede områder. Hvilken effekt dette har for jorden, gjenstår å se.