Mer sedimentrensing

  • Miljø

Alle områdene hadde alvorlig forurensning og kostholdsråd.

Fylkesvise planer skal ligge klar for 15 områder innen utgangen av 2005, opplyser Statens forurensningstilsyn.

De resterende åtte områdene forventes å komme under kontroll uten nye tiltaksplaner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå