STORT POTENSIAL: Snorre området på Tampen har store muligheter for flere funn. Foreløpig arbeides med planer for installsjonene på feltet fram til 2040. (Bilde: Statoil)

Mer olje rundt Snorre

  • Olje og gass

Området rundt Snorre er sannsynligvis det mest interessante området på Tampen.

I Cook-formasjonen

Det er stor reserver på plass, men de ligger i elveleier som bukter seg i bergformasjonene. Derfor er det alltid usikkert hvor store funnene er.

BG Norge AS har gjor et funn med boreriggen Bredford Dolphin. Brønnen som ble boret til 3712 meter under havflaten påviste hydrokarboner i Cook-formasjonen, men ikke i Statfjordformasjonen. Havdypet i området er 387 meter.

Beregner størrelse

Bredford Dolphin skal nå bore en avgrensingsbrønn i området slik at det er mulig å beregne størrelsen på funnet.

Tidligere i år påviste Statoil mer olje i et prospekt kalt Lower Lunde med mellom 6 og 19 millioner fat oljeeksvivalenter, mens Petro Canada fant olje 15 kilometer nordvest for Snorre, et funn som kan være på mellom 45 og 250 millioner fat olje.