Mer olje med bedre bor

MER OLJE: Oljeselskap verden over viser nå stor interesse for en britisk oppfinnelse der leteboring og feltutbygging kan bli rimeligerte og gi raskere resultat. Teknikken vil kunne gjøre det interessant å bygge ut mer marginale oljefelt.
MER OLJE: Oljeselskap verden over viser nå stor interesse for en britisk oppfinnelse der leteboring og feltutbygging kan bli rimeligerte og gi raskere resultat. Teknikken vil kunne gjøre det interessant å bygge ut mer marginale oljefelt. (Bilde: LPS)

Det britiske selskapet Meciria har fått 3,6 millioner offentlige kroner for å utvikle utstyret videre.

Først neste år vil Meciria avsløre detaljer om teknologien.

- Verden over er oljeselskapene på konstant leting etter mer effektive metoder for prøveboring og ferdigstillelse av brønner. Det har er vi i ferd med å gjøre noe med, sier ingeniør Richard Hutton, sjef for Meciria.

Retningsstyrt

Selskapet fikk nylig 300 000 GBP i støtte fra UK’s National Endowment for Science, Technology and the Arts, og fra Oxford Technology Venture Capital Trust.

Teknikken med retningsstyrt boring er slett ikke ny. Tidlig i 1990-årene ble de første brønne boret i flere retninger, ikke minst på norsk sokkel.

Effektiv

Det nye er ifølge dr. Hutton, at selve boret (borkrone pluss verktøyholder) og teknikken for å styre det, er av en annen type enn tidligere. Dette gjør at avvirkningen (borehastigheten i meter pr time) kan økes.

Hutton vil ikke går nærmere inn på hva selskapets teknologi-hemmelighet går ut på. Men han sier også at behovet for kjøling ventelig kan senkes, slik at bruken av boreslam kan reduseres.

Meciria kommer på markedet med den nye teknologien midt i 2007 og Hutton sier at oljeselskapene allerede viser stor interesse for å prøve metodene.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå