Mer olje fra kalksteinsreservoarer

Økt oljeutvinning fra oljefuktede karbonatbergarter ved spontan inntrengning av vandige surfaktantløsninger