Mer miljøomtanke

Etablering av teknologiplattformer for å løse miljøproblemer er blant tiltakene på EUs liste.Foto: pcusa.org
Etablering av teknologiplattformer for å løse miljøproblemer er blant tiltakene på EUs liste.Foto: pcusa.org (Bilde: ARKIV)
  • Miljø

Kommisjonen har lagt frem en melding om handlingsplan for miljøteknologi.

Her defineres miljøteknologi som all teknologi som ved bruk gir mindre miljøskade enn relevante alternativer.

Planen prioriterer 11 områder. Blant annet skal det etableres tre teknologiplattformer som skal samle forskere, industri, finansieringsinstitutter og beslutningstakere.

De skal bygge opp langsiktige visjoner og virkemidler for å åpne markedet for miljøvennlig teknologi.

Eksempler er hydrogen og brenselceller, solenergi og vannforsynings- og sanitærteknologi.

Det skal også fastsettes ambisiøse miljøprestasjonsmål og skaffes risikokapital til miljøinvesteringer.

Dette henger sammen med EUs mål om å bli verdens mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsøkonomi - og målet om å styrke miljøsiden av EUs politikk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå