Denne VW Touran fra 2007 inneholder dobbelt så mye plastavfall som en VW Passat fra 1988. (Bilde: Wikipedia)

Mer miljøgift i nye biler

  • Motor

Økningen av farlig avfall i nye biler er enorm, melder Bellona.

Sammen med eksperter på farlig avfall og to biloperatører har miljøstiftelsen sammenlignet materialsammensetningen ved å dissekrere to biler av ulik årgang, en VW Passat 1988-modell og en VW Touran 2007-modell.

Resultatet er entydig. Bilen som ble produsert i fjor inneholdt store mengder miljøfarlig avfall sammenlignet med 1988-modellen.

Ingen regler

Reglene for avfallshåndtering tar ikke høyde for miljøgiftene i biler. Miljømyndighetene krever ikke at plast i bilavfall blir gjenvunnet på samme måte som plastavfall ellers i samfunnet.

Bellona og bilaktørene krever nå at farlig avfall fra bil behandles på samme måte som annet farlig avfall.

Datautstyr

- Det er uforsvarlig å la slike miljøgifter flyte rundt. Det er på høy tid at myndighetene krever en mye bedre og mer omfattende miljøhåndtering av bilvrak, sier Olaf Braastad, fagrådgiver og styreleder i Bellona i en melding.

Nye biler inneholder i mye større grad datautstyr enn tidligere.

I 2007-modellen fant de 30 kretskort, tilsvarende fem bærbare pc'er, mot ett kretskort i bilen fra 1988. Elektronikk inneholder tradisjonelt store mengder bromerte flammehemmere, som blant annet er kjent for å påvirke arveegenskapene våre.

Den nye bilen inneholdt 150 kilo plast - dobbelt så mye som i 1988-modellen.

Delt i to

De to bilene ble delt på midten og analysert i samarbeid med bruktbilkjeden Bil1Din, biloppsamlerfirmaet Brødrene London, Mepex og Veolia.