Mer kvikksølv - mindre PCB

  • Miljø

Men verdiene er likevel høye nok til at kostholdsrådene Mattilsynet har gitt, fortsatt må opprettholdes.

I det samme området er det målt litt mer kvikksølv i torskefileten. Dette nivået har øket jevnt de siste 18 årene.

I ytre Oslofjord er nivået uendret for kvikksølv, mens PCB har en nedadgående trend.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå