ENERGI

Mer kull i USA

USA må bygge minst ett nytt kraftverk hver uke de neste 20 årene for å dekke den økende energibruken. Visepresident Richard Cheney mener rasjonering av energi ikke løser energikrisen, skriver danske Information. Cheney er formann for en regjeringskomité som skal utarbeide en ny amerikansk energipolitikk.

Han påpeker at kull utgjør USAs største reserve av billig energi, men mener samtidig det er viktig å utvikle renere teknologi som kan dempe miljøbelastningene. Bush-regjeringen bevilget i april 150 millioner dollar til forskning på “rent kull”, og planlegger å investere to milliarder dollar de neste ti årene. Miljøgrupper tar avstand fra initiativet og mener pengene heller bør brukes til forskning på alternativ energi. (hkn)

Les mer om: