ENERGI

Mer kraft fra Tinn

Statkraft skal bygge og drive kraftverket, mens eierskapet deles med TEP på 50/50-basis, og med TEP som formell eier.

Stegaros kraftverk vil utnytte fallet mellom Mårvatn og Kalhovdfjorden ved å gi økt kraftproduksjon fra allerede utbygde vassdrag i Mår-Gøyst reguleringen. Tunneler og magasin kan benyttes uten endring.

Det blir ikke anlagt nye veier i terrenget, og eksisterende ledningstrase kan med noe utvidelse føre kraften ut til forbrukerne.

Stegaros kraftverk skal årlig produsere 12 gigawattimer (GWh), noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 480 husstander.

I forhold til om dette kraftbehovet skulle dekkes ved import fra forurensende kullkraft, blir nå CO2 -utslippene redusert med tilsvarende årsutslippet fra om lag 3200 biler.

Les mer om: