Mer kommunal klimagass

  • Miljø

Hovedkildene i de fleste kommunene er industri, veitrafikk, jordbruk og avfallsdeponier, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Beregningene av kommunedata er utført med utgangspunkt i nasjonale totaltall. De vil som regel være mer usikre enn disse.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå