SAMFUNN

Mer forskning på Svalbard

Spear er en forkortelse for Space Plasma Exploration by Active Radar. Ved å sende opp energipulser i atmosfæren, kan forskerne studere hvordan elektronstormene fra sola påvirker magnetfeltet.

Svalbard har en særdeles gunstig beliggenhet i forhold til den magnetiske nordpolen, der plasmaen fra solstormene trenger helt ned i den nedre atmosfæren. Ved hjelp av mottakerantenner på Svalbard, Island og i Finland, kan forskerne danne seg et tredimensjonalt bilde på hva som skjer.

Planen er å sette opp 59 master på et område som dekker 200x300 meter ved siden av den eksisterende Eiscat-radaren på Gruve 7-fjellet. Hver mast får en høyde på 16 meter. Ifølge lokalavisa Svalbardposten er det lokal motstand mot installasjonen, på grunn av inngrepet i naturen. Anlegget er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner, og skal stå ferdig i 2003.

– Vi kommer til å samarbeide med Eiscat, både administrativt og vitenskapelig, sier professor Chris Thomas ved universitetet i Leicester. Eiscat-prosjektet opererer innenfor det samme feltet, men studerer den lavere atmosfæren. – Vi er mer komplementæreenn konkurrerende, bedyrer Thomas.

Les mer om: