KRAFT

Mer fornybar varme i 2006

IKKE LIKE FORNØYD? Enova-direktør Eli Arnstad fikk skryt av Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen for gode 2006-resultater. Nå må hun kreve tilbake penger fra 16 bedrifter fordi tildelingen er i strid med EØS-regelverket.
IKKE LIKE FORNØYD? Enova-direktør Eli Arnstad fikk skryt av Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen for gode 2006-resultater. Nå må hun kreve tilbake penger fra 16 bedrifter fordi tildelingen er i strid med EØS-regelverket. Bilde: Jannicke Nilsen

I dag leverte Arnstad Enovas resultats og aktivitetsrapport for 2006 til Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Ny situasjon

Cirka halvparten av midlene Enova brukte i 2006 ble brukt på prosjekter innenfor varmeproduksjon, - distribusjon og biobrensel. Satsingen kan i framtiden utløse, dersom prosjektene realiseres, 781 GWh varme. Det er en dobling fra 2005.

- Det norske varmekartet endres, vi har et helt annet kart nå enn for 4-5 år siden, og markedet er fortsatt i vekst, sier direktør Eli Arnstad. Hun viser til at det spesielt i sentrale områder i Norge har blitt en tetthet på varmeprosjekter.

Totalt 2,1 TWh

I 2006 bidro Enova med økonomisk støtte til prosjekter som vil kunne gi 2,1 TWh i ny fornybar eller spart energi.

Prosjektene fordeler seg med 891 GWh i industri, 681 GWh i varme og 100 GWh i bioforedling, 380 GWh i bygg, bolig og anlegg samt 7 GWh i nye teknologi prosjekter.

Bygg i bakevja

Arnstad varsler at Enova vil opprettholde trykket på byggmarkedet. Dagens krav til byggetempo, og høye kostnader gjør at miljøtiltak kommer sist på listen over byggherrenes prioriteringer.

- 380 GWh er bra, men i dagens høykonjukturmarked ser det ut til at energibruk har lavere prioritet i byggmarkedet enn hos andre aktører. Vi vil fortsett å jobbe aktivt mot byggenæringen for å gjøre det enklere å bygge energieffektivt. Det er et av de viktigste klimatiltakene vi kan gjøre, sier Arnstad.

- Vindkraft ikke taperen

Enova lyste ikke ut investeringsstøtte til vindkraft i 2006 i påvente av ordningen med grønne sertifikater. Olje- og energiministeren avviser at vindkraft er taperen i Enovas og dermed også i regjeringens arbeid med omlegging av energimarkedet.

- Det er ikke rart at vindkraftprosjekter ikke fikk penger i 2006, vi har vært inne i en fase med mye diskusjon om rammebetingelsene for vindkraft, sa Enoksen og viser til el-sertifikatordningen som ble skrinlagt til fordel for støtteordningen for fornybar elektrisitet.

- Det har uansett vært en vanskelig investeringsperiode for vindkraftutbyggere. Det er høykonjunktur i markedet internasjonalt og stor etterspørsel etter vindkraftmøller. Vi forventer heller ikke at kostnadene vil synke på sikt, sa Enoksen.

Kan søke i år

Arnstad opplyste at det nå er mulig å søke om investeringsstøtte til vindkraftprosjekter i 2007. Søknadsfristen er 15. mars.

- Det blir spennende å se hvor stor interessen er, sa Arnstad.

Statsråden mener derimot at dreiningen i energimarkedet over til varmeprosjekter er en ønsket utvikling.

- Det er slik vi oppnår mest mulig til lavest mulig pris, sa Enoksen.Øker tempoet

Enoksen har også satt et nytt mål for Enovas virksomhet, i takt med at budsjettet for statsforetaket har økt. Tidligere var målet å inngå kontraktsfestede avtaler for 10 TWh innen 2010. Nå skal samme mål nås innen utgangen av 2007.

Regjeringens overordnede mål er 30 TWh fornybar energi og energieffektivisering i 2016.

Fjorårets Enova-budsjett på 700 millioner kroner er i år oppjustert til 1,1 milliarder.

- Vi skal videre opp til 1,6 milliarder kroner i 2010. Vi gjør en massiv satsing på energifeltet, for vi ser at resultatene er gode, sier Enoksen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.