Mer fjernvarme

  • energi

Likevel er dette bare en prosent av netto innenlandsk sluttforbruk av energi, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Siden 1980-tallet har antallet fjernvarmeprodusenter vært stabilt på litt over 20 bedrifter.

Men i 2001 økte tallet til 29 og året etter til 35 bedrifter.

Den rekordhøye fjernvarmeproduksjonen skyldes både flere produsenter og høyere produksjon hos eldre aktører.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå