Mer fjernvarme

  • energi

Likevel er dette bare en prosent av netto innenlandsk sluttforbruk av energi, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Siden 1980-tallet har antallet fjernvarmeprodusenter vært stabilt på litt over 20 bedrifter.

Men i 2001 økte tallet til 29 og året etter til 35 bedrifter.

Den rekordhøye fjernvarmeproduksjonen skyldes både flere produsenter og høyere produksjon hos eldre aktører.