NETTARKIV

Mer enn halvparten ligger igjen

MER Å HENTE: For hver prosent utvinningsgarden øker på norsk sokkel, øker verdien av oljeformuen med 400 milliarder kroner.
MER Å HENTE: For hver prosent utvinningsgarden øker på norsk sokkel, øker verdien av oljeformuen med 400 milliarder kroner. Bilde: StatoilHydro
Anders J. Steensen
29. jan. 2008 - 20:32

Bergen. Følger oljeselskapene de planlagt produksjonsprofilene på norsk sokkel, vil 54 prosent av de påviste ressursene være igjen i havbunnen. Dette opplyste sjefsingeniør Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet (OD) under feltutviklingskonferansen i Bergen nylig.

Estimatet for gjenværende ressurser er usikkert, men OD mener at det bør være 6 milliarder Sm3 oljeekvivalenter igjen på norsk sokkel. – Skal vi få ut disse ressursene, krever det hardt arbeid og tilgang på rigger. Det må bores langt flere brønner og arbeides langt mer aktivt med brønnene skal vi å målsettingene med 50 prosent utvinningsgrad på norsk sokkel, sier Bygdevoll.

OD som har som hovedansvar å maksimere uttaket av petroleumsressurser på norsk sokkel, mener at det er svær viktig at det settes inn store ressurser i områder rundt eksisterende infrastruktur, slik at gjenværende ressurser i små felt blir utnyttet. Dette krever at alle operatørene på norsk sokkel arbeider aktivt med slike utfordringer.

Les mer om: