ARKIVNYHETER

Mer enn 1000 hydrauliske makroer

Ragnar Brekke
17. jan. 2012 - 13:52

En ny, omfattende hoveddatapakke for hydraulikk bygger nå bro over gapet mellom væskedesign og mekanisk design. Mer enn 1000 nye hydrauliske makroer i Eplan Fluid gjør den interne dokumentasjonen raskere og enklere, melder EPLAN Software & Service AB. Fordelene med et vanlig sett av kontrollteknologidokumentasjon for væske- og elektroteknikk er velkjent, et blikk på hydraulikken åpner opp enda større potensial. Fra begynnelsen av tilbød Eplan Fluid 2.0 brukerne en omfattende "væskedatapakke" som inneholdt mer enn 1000 hydraulikkmakroer. Kombinasjonen av CAE-funksjonalitet og de nye makroene gir uslåelige fordeler for hydraulikkonstruktører, særlig innen maskinteknikk. Denne kombinasjonen har en høy standard på grafisk dokumentasjon i henhold til nåværende standarder og et modulsystem for tilkoblingsplater, hydrauliske kraftenheter, sandwicharrangementer og mer. Hvilke tekniske data må være med i hydraulikktegningene? Hvilke trykkbryterinnstillinger er nødvendige og hvordan vises de best på tegningene? Eplan Fluid er spesielt nyttig for høykvalitetsdokumentasjon gjennom en kombinasjon av makroer og for eksempel trykkbrytere og tilknyttede datatabeller.

De nye makroene er konstruert for intelligent rotasjon og speiling av væskeelementer; en funksjon i den kommende versjonen av Eplan Fluid. Bakgrunn: I en tegning er det ofte nødvendig å vise at sylinderne beveger seg i motsatte retninger og på tilsvarende vis kontrollerer dem. Ideelt sett trenger brukeren bare å konstruere halve bryteren og fullfører dokumentasjon ved hjelp av de nye hensiktsmessige funksjonene for rotasjon og speiling. Det store mangfoldet av filtre- og pumpe/motor-kombinasjoner på kraftenheter fører ofte til dokumentasjon som bare er forskjellig i detaljer. Eplan-teknologi, slik som variantteknologi og prosjektalternativer, er grunnlaget for å skape intelligente makroer som straks kan endres i væskenivå. Et modulsystem gjør det lett å skape forskjellige varianter av kollektive tilkoblingsplater. Dette systemet gir den enkleste måten å sette sammen seksjoner på. Makroarkivet er et startpunkt for produsenter av væskekraftkomponenter innen hydraulikkbransjen. De kan også bruke Eplans dataportal for å gjøre komponentdataene sine tilgjengelige. Mens de nøytrale makroene som er tilgjengelige i Eplan Fluid, kan brukes for forskjellige produsenter, er komponentdataene i Eplans dataportal knyttet til en bestemt produsent og gir en solid teknologisk basis når den er kombinert med tilleggsdokumenter slik som tekniske datablader, komponentfotografier og 2D- og 3D-data.

Les mer om: