IKT

Mer effektiv maskin-DAK

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
14. nov. 2002 - 07:32

- Nyhetene i versjon 6 av Inventor er basert på ønsker fra kunder og gjenspeiler behov fra konstruktører og produktutviklere i mekaniske industri, sier Hans Christian Fossum hos Betech Data AS.

De er distributør for Autodesk-produktene i Norge. - På markedet finnes det mer enn 40 tilleggsprogrammer til Inventor som ytterligere øker brukernes muligheter til å arbeide mer effektivt. Det vil øke til rundt 150 i løpet av et halvår.

Salgsdirektør Thomas Juntti ho s Autodesk AB i Göteborg hevder at kundene i Norden virkelig har tatt til seg Inventor. - Produktiviteten og brukervennligheten tiltaler dem som ønsker å ta skrittet over fra 2D- til 3D-konstruksjon, hevder han.

Tar hånd om kjernen

Autodesk Shape Manager er selve kjernen som Inventor bygger på. Nå har Autodesk kjøpt rettigheter for å utvikle denne selv. Kjernen er det matematiske grunnlaget som programmet er bygget rundt.

- Dette betyr at det blir en langt bedre samkjøring av kjerne og programmet rundt, noe som vil gi en langt bedre stabilitet for brukerne, mener Fossum.

En mer fleksibel formatering gjør det enklere å produsere tegninger fordi den nye versjonen har fått en del nye verktøy for å lage perspektivsnitt, sveisetegninger samt enklere oppdatering av tegninger og stykklister.

Det finnes også verktøy for mer fleksibel fremtagning av produksjonsunderlag med funksjoner som automatiske senterlinjer, kjedete stykklister hvor man enkelt kan velge delsammenstillinger.

Nye og informative verktøytips gi en mer tydelig informasjon og visning av hvordan delene i en konstruksjon er montert sammen. - Dessuten kan brukeren legge på toleranser direkte på 3D-modellen i målsettingsdialogen eller parameterlisten, sier Fossum. Toleransene følger automatisk med i 2D-dokumentasjonen.

En av forbedringene gjør at det er enklere å konvertere modeller fra Autodesk Mechanical Desktop til Inventor. Et utvidet standardbibliotek støtter nå mer enn 18 internasjonale standarder. Det inneholder standarder over vanlige ting, som skruer, bolter, muttere, skiver, lagre, pakninger og stålprofiler.

Enklere konvertering

Utviklingen av kjernen gjør det mulig samtidig å bruke både flatemodelleringsverktøy og avansert parametermodelleringsverktøy. Dette gjør det mulig å konvertere en modell fra en flate til en solid eller fra solid til flate med full historikk.

- Dette gjør det raskt og enkelt å gjøre endringer i konstruksjonen, hevder Fossum.

Betydelige forbedringer er gjort for sveising. En ny funksjon gjør det mulig å arbeide med sveisede konstruksjoner på en ny måte: Først hvordan delene sitter sammen, fugeforberedelser, definering av selve sveisen hvor det er mulig å lage en fysisk sveis, og til slutt etterbearbeiding og maskinering.

Hver og en av disse delprosessene kan tas direkte ut på tegningene med sveisesymboler fra 3D-modellen.