ENERGI

Mer bruk av jordfeilbrytere

NY: Faksimilie av nye normen NEK 400:2006. Normen vil bli presentert på eget seminar under Eliaden.
NY: Faksimilie av nye normen NEK 400:2006. Normen vil bli presentert på eget seminar under Eliaden.

Selvik er formann for NEKs normkomite NK 64 som har utarbeidet normen NEK 400:2006.

Normen vil bli presentert på eget seminar under Eliaden. – Det ligger et generelt krav om at det skal være jordfeilbrytere for stikkontaktkurser på opptil 20 A, forklarer Selvik. Han tror ikke at de nye normene vil bety store ekstra kostnader for en husbygger.Innstramming

Dessuten er det gjort innstramming på det som heter «ikke ledende omgivelser». Dette er et beskyttelsestiltak som nå kun er tillatt for områder med kun sakkyndig eller instruert adgang.

– Tidligere var dette også anvendt for stuer og soverom og andre rom uten mulighet for jordkontakt, sier Selvik. I praksis betyr det for den vanlige forbruker og husbygger at det blir jordede stikkontakter over alt og at kursene blir beskyttet av jordfeilbryter.

– Det må presiseres at kravene i nye NEK 400 kun gjelder for nye installasjoner og de har ikke tilbakevirkende kraft, påpeker Selvik. Han tror også at de nye reglene vil føre til bedre sikkerhet spesielt for barn.

Det er også innført strengere krav til isolasjonsmotstand i anleggene. Tidligere var dette kravet 0,5 Mohm, men er nå øket til 1 Mohm. – Som regel ligger anleggene godt over kravene, men kravet er blitt strengere, poengterer han.

Selvik peker også på at det er endringer i enkelte delnormer i NEK 400-7 og -8. Spesielt er del 8 strukturert om slik at den er knyttet opp mot de andre delene i NEK 400.

Normen er basert på en bearbeidet oversettelse av de internasjonale normer og med nasjonale tilpasninger. – Vi har lagt inn noen veiledninger om hva vi anser som nødvendig for å tilpasse normen til norsk byggeskikk og til norsk IT-fordelingssystem, sier Selvik. Spesielt gjelder dette normens del 6 som omhandler kav til verifikasjon og prøving.

Nytt i normen er en veiledning når det gjelder EMC. – Dette er for så vidt et krav i Norge allerede, men er kommet sterkere inn, sier han. Veiledningen går blant annet ut på hvordan jordingssystemet skal bygges opp, hvordan man skal kable etc. for å redusere problemene med støy.Viktige endringer

– NEK 400:2006 har flere viktige endringer elinstallatørene må forholde seg til. Det er blant annet nye krav til sluttkontroll og periodisk kontroll av lavspenningsanlegg, sier Terje Hansen i Nelfo – Foreningen for El og It Bedriftene.

NEK lanserer samtidig fra 1. juli også normen EN NEK 51 110 (sikkerhet ved arbeid), og begge har stor betydning for samtlige montører, saksbehandlere, ledende elsikkerhetspersonell i industrien, installatører og tilsynspersonell.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.