BYGG

Mener forfallet stopper

SKRYTER: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skryter av veibudsjettet.
SKRYTER: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen skryter av veibudsjettet. Bilde: Åserud, Lise
Truls Tunmo
5. okt. 2010 - 11:48

– Satsingen på drift og vedlikehold med en milliard kroner ekstra vil representere et brudd i en langsiktig trend. Vi er glade for at våre innspill er blitt lyttet til, sier Gustavsen i en pressemelding.

Vegdirektøren mener at dagens beregningsmetoder viser at neste års budsjett vil stoppe forfallet.780 millioner

I 2011-budsjettet er det satt av 1,9 milliarder til driften og 1,55 milliarder til vedlikeholdsarbeid på riksvegnettet.

Dette er en økning på 580 millioner til vedlikehold og 200 millioner til drift i forhold til 2010-budsjett.

– Selv om det er en sterk kostnadsøkning på driftskontraktene, gir budsjettet oss mulighet til å øke kvaliteten på driften. Tiltak som ivaretar trafikksikkerheten vil bli prioritert, sier Gustavsen.Øremerker 500 millioner

Økningen av rammen til vedlikehold vil gjøre det mulig å øke satsingen på alle områder, men med særlig vekt på vedlikehold av bruer, tunneler og vegdekker.

Nesten 500 millioner av investeringsmidlene er dessuten øremerket til utbedringer av tunneler, bruer og ferjekaier og forsterkning av vegkroppen, noe som bidrar til å ta igjen deler av forfallet.

15,1 milliarder

Budsjettforslaget legger opp til å bruke 15,1 milliarder kroner i statlige midler til vegformål, noe som er om lag 1 milliard mer enn i fjor.

7,2 milliarder går til trafikktilsyn, drift og vedlikehold, mens 6,9 milliarder er satt av til investeringer på riksvegnettet. I budsjettforslaget er det også prioritert 1,05 milliarder til rassikringstiltak.

– 2011-budsjettet vil sikre en høy aktivitet innen alle sider av vegsektoren. Vi er også glade for at regjeringen følger vår anbefaling om en kraftig økning av rammen til planlegging framover, ved å øremerke 430 millioner til dette, sier Gustavsen.

Han mener dette gir mulighet til å ha god framdrift på planleggingsarbeidet for prosjekter som er prioritert i inneværende planperiode samt overordnede og langsiktige utredninger for prosjekter etter

planperioden.FOLK MÅ VITE: ¿ Folk har krav på å få vite tilstanden til tunnelene de kjører i. Da må det grundige rapporter til - et halvsides A4-ark fra Vegdirektoratet holder ikke mål, sier Bård Hoksrud.
– For lojalt embetsverk SLAKTER: Bård Hoksrud (Frp) mener vegdirektøren og embetsverket er for lojale mot politisk ledelse. David Lande

– For lojalt embetsverk

Bård Hoksrud (Frp) fnyser av uttalelsene til vegdirektøren.

– Vi har et embetsverk som er for lojalt overfor politisk ledelse på veifronten. Bare Tinnsjøtunnelen i Telemark får nå en kostnadssprekk på 46 millioner kroner.

Det betyr at fylkeskommunen må gjøre om på hele veibudsjettet, sier Hoksrud til Teknisk Ukeblad.

Han sitter i Transportkomiteen på Stortinget.– Verre om et år

Han mener at om et år er veiene like dårlige som i dag eller verre.

– Forfallet på veiene vil vokse fortere enn man greier å reparere til tross for økte midler. En milliard kroner ekstra monner ikke på langt nær nok. Embetsverket må bli mye tydeligere på de faktiske utfordringene vi står overfor, sier Hoksrud.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.