Mener at Aker og Nordkraft sikrer seg gratis opsjoner på nettkapasitet

– Uheldig at modne prosjekter blir hindret. Kraftnettet er et fellesgode, sier forvaltningssjefen i Salten Kraftsamband Handel.

Mener at Aker og Nordkraft sikrer seg gratis opsjoner på nettkapasitet

– Jeg mener det er uheldig at modne prosjekter som er klare til å starte opp forbruk i nord blir hindret av at noen har sikret seg en gratis opsjon på nettkapasitet, når kraftnettet er et fellesgode og et monopol.