DOKTORGRADER

Membranmaterialer og klorgass

Membraner er både en energibesparende og en enkel, miljøvennlig metode for å rense gasser.

Klor er en meget aggressiv gass, og selv om mange polymere materialer skal være kjemiske stabile, kan påvirkninger mellom polymer og gass føre til forandringer i materialet. Eikeland har studert mekanismene som bidrar til forandringer i materialet og endringer i seperasjonsegenskapene. De utvalgte polymere materialene er silikongummi og fluorinerte polymere.

Norsk Hydro vurderer å benytte membranmoduler for å fjerne oksygen fra en prosessstrøm som består av 90-95 prosent klorgass, resten luft. Klorgassen kommer fra elektrolysen ved magnesiumproduksjonen. Klorgassen skal gå videre i prossessen der den reagerer med hydrogen for å danne saltsyre (HCl).

Det er derfor nødvendig å fjerne oksygen for å unngå at det dannes vann. I dag benyttes andre metoder for å separere klor og oksygen. Membraner er en energibesparende rensemetode, og produktet vil ikke forringes.

Avhandlingen har tittelen Durability of Selected Membrane Materials when Exposed to Chlorine Gas (Holbarhet til utvalgte membranmaterialer når de eksponeres for klorgass). Den er utført ved Telemark tekniske industrielle utviklingsenter, med førsteamanuensis May-Britt Hägg som hovedveileder og dr.ing. Dag A. Eimer som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra Norsk Hydro og Norges forskningsråd.

Les mer om: