OLJE OG GASS

– Meldingen tas alvorlig

ALVORLIG: I den grad det danner seg subkulturer i selskapet som av ulike grunner motarbeider åpenhetskulturen i selskapet, ser vi svært alvorlig på dette, sier Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby.
ALVORLIG: I den grad det danner seg subkulturer i selskapet som av ulike grunner motarbeider åpenhetskulturen i selskapet, ser vi svært alvorlig på dette, sier Statoils informasjonssjef Ola Anders Skauby.Bilde:
Maiken Ree, Ole K. HelgesenMaiken Ree, Ole K. Helgesen
27. okt. 2011 - 07:30

Statoil mener det er enkelt for ansatte i selskapet å melde fra om bekymringer internt.

– Vi tar denne bekymringsmeldingen på alvor og den blir tatt opp i ulike ledelsesfora. Den videre behandlingen av meldingen er det er opp til Ptil, som hovedadressat, å vurdere, skriver Skauby i en epost til Teknisk Ukeblad.

Bakgrunn:

Bekymringsmeldingen som ble sendt Petroleumstilsynet fra en plattformsjef i Statoil.
– Arbeidsmiljøundersøkelsen viktig Bekymringsmeldingen som ble sendt Petroleumstilsynet fra en plattformsjef i Statoil. Faksimile

– Arbeidsmiljøundersøkelsen viktig

Han forteller at ledelsen har tiltro til at den årlige arbeidsmiljøundersøkelsen gir et godt bilde av de ansattes syn på viktige forhold i selskapet.

– I tillegg opplever ledelsen i Statoil en god dialog med arbeidstakerrepresentanter og vernetjenesten. Vi har en godt utbygget vernetjeneste med 570 verneombud, derav 90 hovedverneombud. Partene møtes jevnlig i ulike utvalg og arenaer, både formelt og uformelt. Til sammen er dette med å bygge opp om en av Statoils grunnverdier, nemlig åpenhet, også om alle HMS-forhold. Rapportering av hendelser og nestenulykker er viktig for sikkerhetsarbeidet og vår evne til å forbedre oss.

– Skal ha åpenhet

Ifølge Skauby gjennomføres det nå et arbeid for å se nærmere på rapporteringsrutinene.

– De fleste lederne i Statoils enhet for norsk sokkel har operativ bakgrunn og erfaring, og er tett på den daglige driften. Innrapportering av uønskede hendelser og usunn arbeidskultur er organisert slik at alle som jobber i Statoil-systemet med få tastetrykk kan melde fra om sin bekymring.

– Det pågår også et arbeid sammen med arbeidstakerrepresentanter for å se på om det er elementer i rapporteringen som fører til underrapportering. I den grad det danner seg subkulturer i selskapet som av ulike grunner motarbeider åpenhetskulturen i selskapet, ser vi svært alvorlig på dette, slår han fast.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.