Medlemstallet øker

Tallet på medlemmer i NFA gikk opp i fjor, men sammensetningen endret seg.

Medlemstallet øker
NFAs årsmøte 2015, nyvalgt styre. Fra venstre: Lars Imsland, Berit Floor Lund, styrelder Invild Johansen, Heidi Fuglum, Snorre Jablonski og Ottar Osen. Anders Bjørsvik, Morten Dalsmo og Håkon Rem var ikke til stede da bildet ble tatt. Bilde: Joachim Seehusen

Foreningen har økt det totale medlemstallet fra 1030 i 2013 til 1063 i fjor. Men sammensetningen endrer seg noe. Antall personlige medlemmer har gått ned, tallet på bedriftsmedlemmer og forsknings- og undervisningsinstitusjoner har økt. Den største økningen står studentmedlemmene for, opp fra 508 til 559 medlemmer.

Det kom frem da Norsk Forening for Automatisering holdt sitt årsmøte på Gardermoen tirsdag 28. april.

Nytt styre

Det nye styret ble valgt enstemmig, etter valgkomiteens innstilling. Styreleder Ingvild Johansen fra DataRespons tok gjenvalg. Det samme gjorde Heidi Fuglum fra Aker Subsea, Lars Imsland fra NTNU og Anders Bjørsvik fra Statoil. Berit Floor Lund fra Kongsberg Renewables Technology og Morten Dalsmo fra IBM var ikke på valg.

Inn som nye styremedlemmer kom Ottar Osen fra Høgskolen i Ålesund, Håkon Rem fra Siemens og Snorre Jablonski, student ved NTNU. Disse erstatter Geir Stuestøl, Tormod Drengstig og Monica Sandell som gikk ut av styret.

Avanserte fartøyer på topp

Med drøyt 120 deltakere var det Avanserte fartøyer som i 2014 trakk flest deltakere på NFAs konferanser. Avanserte fartøyer toppet listen også i 2013, da med enda flere deltakere. Totalt gikk konferanseinntektene noe ned i jfor. NFA budsjetterer med svak nedgang i konferanseinntektene også i 2015. Kontingenten ble holdt uendret.

– Vi ser at bedriftene nå prioriterer noe annerledes, men vi er godt fornøyd med fjoråret, sa styreleder Ingvild Johansen i sin presentasjon for årsmøtet.

Avanserte fartøyer er også et av åtte satsingsområder som styret i fjor valgte for perioden 2014 til 2016. De øvrige er helse og medisinsk teknologi, prosesskontroll, robotteknologi, olje og gass-subsea, olje og gass-instrumentering, industriell IT, og miljøfokus.