Medisinske ultralydsystemer

Han har vist hvordan antallet sendere og mottakere i systemet kan reduseres optimalt uten at bildekvaliteten forringes. Resultatene er både simulert og testet eksperimentelt. I arbeidet er det samlet inn eksperimentelle data fra en prototyp laget av det franske firmaet Thomson Microsonics.

Et tredimensjonalt ultralydsystem er blitt syntetisert gjennom omfattende dataprosessering med på opp til 160 arbeidsstasjoner i parallell. De innsamlede dataene vil danne grunnlag for videre forskningsprosjekter ved Institutt for informatikk. Medisinske ultralydsystemer vil i fremtiden kunne gi tredimensjonale ultralyd bilder av arbeidene hjerter.

Doktorgradsarbeidet er utført i nært samarbeid med et EU-finansiert Esprit-prosjekt og GE Vingmed Ultrasound.

Austeng er født i Oslo i 1970, og ble cand scient i fysikk ved UiO i 1996. Hans nåværende arbeidssted er Institutt for informatikk, UiO.

Les mer om: