Medisin i avløpsvann

  • Miljø

Dette kom frem i et forskningsprosjekt der Norsk institutt for luftforskning (Nilu) stod sentralt.

Mengden av medisinrester i Tromsø er like store som funn rundt mellomstore byer i Europa.

Disse byene har tre ganger så mange innbyggere som Tromsø.

I sjøen rundt ishavsbyen er temperaturen lavere enn lenger sør i Europa. Derfor brytes stoffene langsommere ned i nord.

Forskere mener likevel at det må utredes hvordan disse stoffene påvirker miljøet før det reises krav om mer effektive renseanlegg.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå