FORUM

Med (skrap)jern på tankenVed Oak Ridge National Laboratory undersøker man mulighetene for å bruke metaller som drivstoff for forbrenningsmotorer. Forsøk viser at jernpartikler som er ca 50 µm vil tenne på ca 250 grader Celcius og at de gir en forbrenningstemperatur som ikke er høyere enn 800 grader C. Forsøkene viser videre at partiklene ikke klumper seg og at de derfor kan regenereres i en atmosfære av hydrogen eller CO. Rensing av avgassens kan skje med magnetiske filtre. Den lave forbrenningstemperaturen betyr at det praktisk talt ikke dannes nitrogenoksider. Metallpartikler er dermed et like miljøvennlig drivstoff som hydrogen og du slipper utslipp av vanndamp

Forbrenningshastigheten kan kontrolleres ved å agregere partiklene til korn.

Ennå er det langt igjen til vi fylle jern på tanken, men metallpulvere kan vise seg å være et konkurransedyktig alternativ til hydrogen som energibærer for kjøretøy.

En full tank med jern vil veie minst dobbelt så mye som bensin. Velger du i stedet aluminumpartikler, vil vekten bli omtrent som for bensin.

Les mer i New Scientist 22. October 2005, s 35 - 37

Nils Chr. Tømmeraas

Les mer om: