PRODUKSJON

Med operatørstasjonen i hånda

På Interkama 2001 demonstrerer den brasilianske instrument- og systemleverandøren Smar med største selvfølgelighet hvordan du kan overvåke prosessen, sjekke status på instrumentene og endre alarmgrenser og skal-verdi på regulatorene mens du er ute og går i fabrikken.

Alt med hjelp av en standard personlig digital assistent (PDA) som du kan kjøpe i hvilken som helst telefon-, data- eller radio/TV-forretning. Forutsetningen er at den har Windows CE operativsystem.

Skjermbildene er miniutgaver av det du ser på systemets operatørstasjoner. Den trådløse kommunikasjonen går mellom PDA-en og en PC eller Ethernet-enhet som er knyttet til et bussbasert kontrollsystem.

Les mer om: