Med dette håndgrepet sparer Statsbygg 600 tonn CO2 på Campus Ås

Bruker fjernvarme til byggtørk og oppvarming av Veterinærbygget.

Med dette håndgrepet sparer Statsbygg 600 tonn CO2 på Campus Ås
Med et håndgrep sender Tormod Gevelt og Per Roar Nordby fjernvarme til hele Campus Ås. Foto: Knut Bjørheim

Det er Statkraft som har koblet de nye veterinærbyggene på Campus Ås til fjernvarmeanlegget sitt, som allerede forsyner offentlige bygg samt en del boligblokker i Ås sentrum med varme. Det er likevel en begivenhet når norgeshistoriens største utbygging i universitets- og høgskolesektoren skal inn på den 5,5 kilometer lange sløyfen.