MENINGER

«Med bremsene på i oljeindustrien er tidspunktet ideelt for å satse på havvind»

DEBATT: Et nei kan gi store tapte muligheter, skriver forskningsleder ved Sintef John Olav Tande.

En norsk satsing på havvind vil betale seg mange ganger gjennom arbeidsplasser og eksport, mener John Olav Giæver Tande.
En norsk satsing på havvind vil betale seg mange ganger gjennom arbeidsplasser og eksport, mener John Olav Giæver Tande. Bilde: Sintef
18. nov. 2015 - 10:29
  • Av John Olav Giæver Tande, seniorforsker SINTEF Energi, leder NOWITECH - Research Centre for offshore wind technology

EU legger opp til en forsterket satsning på havvind. Samtidig diskuterer Stortinget norsk etablering av demopark for flytende vindkraft.

Et ja til demopark ville være flott å ta med til klimatoppmøtet i Paris, COP21. Et nei kan gi store tapte muligheter for Norge.

Stort marked

Havvind er en ren, fornybar energikilde og gir store besparelser i CO utslipp ved at den vil erstatte fossil kraftproduksjon. Teknologien og markedet er bare i startfasen og innen 2030 antas kostnaden å være redusert til halvparten av dagens nivå.  

Markedet er stort og internasjonalt: I Europa alene forventes investeringer i størrelsesorden 1000 milliarder kroner til bygging av offshore vindparker i løpet av de neste ti årene, og potensielt tre ganger så mye globalt.

EU legger nå opp til økt satsning på havvind med klare mål for kostnadsreduksjoner for både bunnfast og flytende havvind. Den norske energiforskningsstrategien Energi21 peker også på havvind som et prioritert område.

Forslaget om en forsterket satsning i Norge på havvind med en demopark som nå diskuteres i Stortingets energi- og miljøkomite må sees i lys av dette.

En demopark på havvind i Norge vil være med på å skape nye innovasjoner og kvalifisere norsk industri slik at de er konkurransedyktige i det internasjonale markedet. Den vil være spesielt avgjørende for å kvalifisere små og mellomstore bedrifters innovasjoner og teknologi for et internasjonalt marked.

150 selskaper er inne Forfatteren: John Olav Giæver Tande. Thor Nielsen/Sintef

150 selskaper er inne

Norsk industri er allerede aktive som underleverandører og utbyggere av offshore vindkraft utenfor Norge. Nettverksorganisasjonen innen fornybar energi, INTPOW, har identifisert hele 150 norske selskap med kompetanse og interesse innen havvind.

Den norske markedsandelen er likevel beskjeden i forhold til potensialet.

De to nasjonale Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) NOWITECH og NORCOWE har gitt de norske forskningsmiljøene internasjonal synlighet og posisjon.

Norske aktører er med i alle de viktige nye forskningsprosjektene innen havvind i EU. Dette gir verdifull kunnskapsbygging, og gjør at norske bedrifter er helt i kunnskapsfronten, og er med på å skape innovasjoner som gir norske arbeidsplasser.

Aktører fra NOWITECH og NORCOWE jobber nå sammen for å etablere en felles FME på offshore vindkraft som kan starte når NOWITECH og NORCOWE slutter i 2017.

Dette har sterk støtte fra norsk industri og er en forutsetning for å kunne ta ut potensialet av en fortsatt norsk satsning innenfor offshore vindkraft.

En demopark for havvind vil være et viktig virkemiddel for og ytterligere styrke verdiskapning og innovasjon fra en slik satsning.

Ideelt tidspunkt

En norsk satsing vil bli mange ganger betalt gjennom arbeidsplasser og eksport av varer og tjenester.

Tidspunktet er ideelt nå, hvor olje- og gassindustrien har satt bremsene på, til å tilby ledig kompetansevirksomhet innen et nytt og fremtidsrettet satsningsområde.

De gode argumentene for å satse mer på havvind står i kø; nå er det på høy tid at vi går fra prat til handling.

Altså: EU vil satse stort på havvind. Hva vil Norge?

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.