Mattenøtt TU 40

Ved Einar E. Madsen

Finn det 7-sifrede tall som tilfredstiller disse kravene:

De første tre sifrene er tre etterfølgende heltall i avtagende rekkefølge. Summen av disse tre sifrene er 18. De fire siste sifrene består av tre primtall i stigende rekkefølge og et som ikke er prim, det er det nest siste sifferet som ikke er primtall. Produktet av de fire siste sifre er 336.

Sjekk fasiten!

Les mer om: