Mattenøtt TU 40

Ved Einar E. Madsen

Finn det 7-sifrede tall som tilfredstiller disse kravene:

De første tre sifrene er tre etterfølgende heltall i avtagende rekkefølge. Summen av disse tre sifrene er 18. De fire siste sifrene består av tre primtall i stigende rekkefølge og et som ikke er prim, det er det nest siste sifferet som ikke er primtall. Produktet av de fire siste sifre er 336.

Sjekk fasiten!