Mattenøtt TU 35

Ved Einar E. Madsen

Summen av tre primtall er 80. Hva er det minste av dem?

Sjekk fasiten!