Mattenøtt TU 30

Ved Einar E. Madsen

I et plan er gitt to parallelle linjer A og B, og to parallelle linjer C og D som ikke er parallelle med A og B. Gitt et gitt punkt E, konstruér en rett linje gjennom E, slik at paret A,B og paret C,D skjærer av like lange linjestykker av denne linjen.





Sjekk fasiten!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå