Mattenøtt TU 30

Ved Einar E. Madsen

I et plan er gitt to parallelle linjer A og B, og to parallelle linjer C og D som ikke er parallelle med A og B. Gitt et gitt punkt E, konstruér en rett linje gjennom E, slik at paret A,B og paret C,D skjærer av like lange linjestykker av denne linjen.

Sjekk fasiten!