Mattenøtt TU 28 - 2003La a 1, a 2, ....,a n være en vilkårlig ordning av tallene 1,2, .....,n. Vis at hvis n er et oddetall, er produktet P = (a 1 - 1)(a 2 - 2)....(a n - n) et partall.

Sjekk fasiten!

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå