Mattenøtt TU 27 - 2004

Vis at om to heltall hvert kan skrives som summen av to kvadrater av heltall, så gjelder dette også deres produkt.

Sjekk fasiten!