Mattenøtt TU 26 - 2004

Vis at om et gitt heltall kan skrives som summen av to kvadrater av heltall, så gjelder dette også for det dobbelte tallet.

Sjekk fasiten!